Terma dan Syarat

Syarat Penggunaan ini terakhir dikemas kini pada 24 Jun 2021.

Dalam Syarat Penggunaan berikut (“Syarat”) “kami”, “kami” dan / atau “kami” bermaksud pemilik laman web ini https://my.lowdepositcasino.com/ (“Laman”), anak syarikat, bahagian dan entiti gabungannya (jika ada ).

Syarat ini bersama dengan Dasar Privasi kami menetapkan keseluruhan perjanjian yang berkaitan dengan penggunaan Laman web ini oleh anda (“Perjanjian”).

Kami mungkin mengubah Syarat Penggunaan dari semasa ke semasa, kapan saja tanpa pemberitahuan kepada anda, dengan menyiarkan perubahan tersebut di Laman. Perubahan dalam Syarat Penggunaan akan berlaku apabila diposkan; penggunaan laman web anda yang berterusan dan / atau perkhidmatan yang disediakan di atau melalui Laman ini setelah sebarang perubahan pada Syarat Penggunaan diposkan akan dianggap sebagai penerimaan perubahan tersebut. DENGAN MENGGUNAKAN LAMAN, ANDA MENERIMA DAN SETUJU DENGAN SYARAT PENGGUNAAN INI SEBAGAI DILAKUKAN UNTUK PENGGUNAAN LAMAN ANDA, DAN ANDA MENYATAKAN DAN MENJAMIN BAHAWA ANDA MEMILIKI HAK, KEBENARAN, DAN KEUPAYAAN UNTUK MEMASTIKAN PERJANJIAN INI DENGAN DIRI SENDIRI. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Syarat Penggunaan ini, anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Laman web ini.

Anda menyatakan bahawa anda telah mencapai usia mayoritas dan bahawa anda berhak membuat keputusan mengenai penggunaan permainan dan laman web permainan yang dapat menampilkan bentuk iklan.

UMUR UNDANG-UNDANG

Laman web ini tidak ditujukan kepada, atau tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh sesiapa yang berusia di bawah 21 tahun. Dengan menggunakan Laman web ini, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 21 tahun. Sekiranya anda berusia di bawah 21 tahun, anda tidak boleh, dalam keadaan apa pun atau atas sebab apa pun, menggunakan Laman web ini.

PERKHIDMATAN DAN BAHAN

Maklumat dan bahan yang disediakan melalui Laman, termasuk tetapi tidak terbatas pada data, teks, grafik, gambar, klip audio dan video, logo, lencana, perisian dan / atau pautan (secara kolektif, “Bahan”), bertujuan untuk memberitahu anda mengenai kasino dalam talian dan permainan kasino dalam talian.

Laman web ini adalah penyedia maklumat dan cadangan bebas untuk orang yang berminat bermain di kasino dalam talian. Segala maklumat yang disajikan di Laman adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan dalam keadaan apa pun tidak boleh dianggap sebagai nasihat undang-undang, nasihat kewangan, nasihat perniagaan, nasihat permainan, nasihat perjudian, atau jenis nasihat lain. Sentiasa berunding dengan pakar sebelum membuat keputusan yang berisiko.

Sekiranya anda memilih untuk berjudi, kami mengesyorkan anda memeriksa undang-undang tempatan anda sebelum berjudi dalam talian atau luar talian. Tanggungjawab anda sepenuhnya untuk memahami undang-undang perjudian tempatan anda dan mematuhi parameternya dengan ketat. Dengan menggunakan Laman web ini, anda bersetuju dan mengakui bahawa Laman web ini tidak memberikan nasihat yang berwibawa atau berkelayakan mengenai kesahan perjudian dalam talian atau luar talian, bahawa ia tidak memberikan jaminan atau jaminan ketepatan atau kebenaran maklumat tersebut, bahawa ia menolak semua tanggungjawab yang berkaitan dengan penggunaan dan penggunaan maklumat tersebut, dan adalah tanggungjawab anda sendiri untuk memahami undang-undang perjudian yang berlaku untuk anda di wilayah anda dan untuk mematuhinya.

Permainan dan perjudian, termasuk, tanpa batasan, poker, sememangnya berisiko. Jangan mengharapkan atau menganggap bahawa mana-mana maklumat yang terdapat di Laman web boleh atau akan mengurangkan risiko kerugian anda sekiranya anda memutuskan untuk bermain poker atau berjudi dengan wang. Dengan menggunakan Laman web atau perkhidmatannya, anda bersetuju dan mengakui bahawa bermain permainan apa pun dengan wang sebenar atau nilai wang sebenar adalah aktiviti berisiko yang boleh mengakibatkan kerugian kewangan dan dengan berjudi, anda mungkin kehilangan sebahagian atau semua wang yang anda pertaruhkan sebagai hasilnya aktiviti tersebut. Anda bersetuju bahawa kami, juga pengarah, pegawai, pekerja, kontraktor, syarikat gabungan, atau ejen kami tidak akan bertanggungjawab dengan apa-apa kerugian yang ditanggung oleh anda akibat daripada aktiviti tersebut.

Harap maklum bahawa Kami bukan pengendali perjudian atau penyedia perkhidmatan perjudian, dan kami juga tidak dikendalikan oleh satu. Laman web ini tidak menerima atau memudahkan transaksi perjudian.

Laman web ini mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga luaran. Laman web ini tidak mempengaruhi kandungan laman web pihak ketiga tersebut dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan tersebut. Kami mengesyorkan agar anda membaca dengan teliti semua syarat penggunaan dan dasar privasi laman web pihak ketiga sebelum mengambil bahagian dalam perjudian.

Hak harta Intelek

Laman dan semua kandungan dan bahannya, termasuk maklumat, teks, reka bentuk, nama, logo, ikon, grafik, imejan dan perisian (“Kandungan”) dilindungi di bawah undang-undang hak cipta dan undang-undang harta intelek. Kandungan adalah hak cipta kami atau hak cipta hak pemberi lesen atau pemegang lesen kami. Semua tanda dagang, tanda perkhidmatan, nama dagang, dan pakaian perdagangan adalah hak milik kami dan / atau pemberi lesen atau pemegang lesen kami.

Kami tidak memberikan anda lesen atau hak sehubungan dengan Laman dan Kandungan. Anda berhak menggunakan Laman dan Kandungan semata-mata untuk kegunaan peribadi anda sendiri dan bukan untuk alasan komersial. Sebarang eksploitasi Laman, dalam bentuk apa pun, dilarang. Kegagalan untuk mematuhi Syarat-syarat mengenai penggunaan Konten harus dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Penyerahan Pengguna

Sebagai pengguna Laman web ini, Anda dapat mengirimkan komen anda, yang mungkin terdiri dari konten teks dan kemungkinan foto, video, gambar, fail audio, jenis konten lain dan pautan ke kandungan tersebut jika diizinkan oleh Laman (secara kolektif disebut sebagai “Pengguna Penyerahan “). Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya atas Penyerahan Pengguna anda sendiri dan akibat daripada menghantar atau menerbitkannya. Berkaitan dengan Penyerahan Pengguna, anda menegaskan, menyatakan, dan / atau menjamin bahawa: Penyerahan Pengguna adalah karya asal anda dan bahawa anda memiliki atau mempunyai lesen, hak, persetujuan, dan izin yang diperlukan untuk menggunakan Penyerahan Pengguna.

Dengan menyerahkan Penyerahan Pengguna kepada kami, anda dengan ini memberikan kami lesen di seluruh dunia, tidak boleh ditarik balik, tidak eksklusif, bebas royalti, berkekalan, tidak boleh dilisensikan dan boleh dipindah milik untuk menggunakan, memperbanyak, menyebarkan, menyiapkan karya terbitan paparan, dan melakukan Penyerahan Pengguna di hubungan dengan Laman web dan perniagaan kami, termasuk tanpa had untuk mengagihkan semula sebahagian atau semua Penyerahan Pengguna anda (dan karya terbitannya) dalam sebarang format media dan melalui mana-mana saluran media. Anda juga dengan ini memberikan setiap pengguna Laman atau penonton lain atau pengguna Penyerahan Pengguna hak tidak eksklusif untuk menggunakan, memperbanyak, menyebarkan, menyiapkan karya terbitan, memaparkan dan melakukan Penyerahan Pengguna tersebut, semuanya sesuai dengan Syarat ini

Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menyerahkan sebagai sebahagian daripada Penyerahan Pengguna apa pun bahan yang dilindungi hak cipta, dilindungi oleh rahsia perdagangan atau tertakluk kepada hak milik pihak ketiga, termasuk hak privasi dan publisiti, melainkan anda adalah pemilik hak tersebut atau mendapat kebenaran daripada pemilik sah mereka dan persetujuan yang diperlukan dari mana-mana individu yang maklumat peribadi mereka terkandung dalam bahan tersebut untuk mengeposkan bahan tersebut dan memberikan Kami semua hak lesen yang diberikan di sini. Selanjutnya, anda menjamin dan menyatakan bahawa anda akan mendedahkan adanya pendaftaran paten atau permohonan tertunda yang dipegang oleh anda yang berkaitan dengan Penyerahan Pengguna anda.

Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Perkhidmatan dan Laman Kami untuk:

 1. menjalankan perniagaan komersial;
 2. membahayakan kanak-kanak bawah umur dengan cara apa pun;
 3. menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti atau menyatakan secara salah atau dengan cara yang salah menggambarkan hubungan anda dengan seseorang atau entiti;
 4. memuat naik, menghantar, memautkan, menghantar atau dengan cara lain menyediakan Kandungan Pengguna yang anda tidak berhak menyediakannya berdasarkan undang-undang mana pun atau di bawah hubungan kontrak atau fidusiari (seperti maklumat dalaman, maklumat hak milik dan sulit);
 5. memuat naik, menghantar, memautkan, menghantar atau dengan cara lain menyediakan Kandungan Pengguna yang melanggar hak paten, cap dagang, rahsia perdagangan, hak cipta atau hak milik lain mana-mana pihak;
 6. muat naik, hantar, pautkan, hantar atau dengan cara lain menyediakan iklan, bahan promosi, surat sampah, spam, surat berantai, skema piramid, atau bentuk permintaan lain yang tidak diminta atau tidak dibenarkan
 7. memuat naik, mengepos, memautkan, menghantar atau sebaliknya menyediakan bahan yang mengandungi virus perisian atau kod komputer lain, fail atau program yang dirancang untuk mengganggu, memusnahkan atau membatasi fungsi mana-mana perisian komputer atau perkakasan atau peralatan telekomunikasi;
 8. dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar undang-undang tempatan, negeri, nasional atau antarabangsa yang berlaku, dan peraturan yang mempunyai kekuatan undang-undang;
 9. tangkai atau mengganggu orang lain;
 10. mengumpulkan atau menyimpan data peribadi mengenai pengguna lain sehubungan dengan perlakuan dan aktiviti yang dilarang yang dinyatakan dalam Syarat ini; atau
 11. muat naik, hantar, pautan, hantar atau dengan cara lain menyediakan Kandungan Pengguna yang;
 • Off menyinggung perasaan, tidak senonoh, tidak menyenangkan, menyalahi undang-undang, berbahaya, mengancam, kasar, mengganggu, menyeksa, memfitnah, vulgar, memfitnah, menceroboh privasi orang lain, membenci atau ras, etnik atau sebaliknya;
 • mengandungi kebogelan sama sekali atau pornografi atau cabul;
 • mengeksploitasi mana-mana orang, termasuk kanak-kanak atau kanak-kanak di bawah umur;
 • atau mendedahkan atau mengandungi maklumat pengenalan diri (seperti nama atau alamat) mengenai mana-mana orang yang berumur di bawah 18 tahun.

Anda mengakui bahawa Kami mungkin atau mungkin tidak menyaring Penyerahan Pengguna, tetapi bahawa Kami dan pihak yang ditunjuk kami mempunyai hak (tetapi bukan kewajiban) mengikut budi bicara mutlak mereka untuk menyaring, menolak, membuang, atau mengedit Penyerahan Pengguna yang tersedia melalui Laman web ini . Kami berhak untuk memutuskan, mengikut budi bicara mutlaknya, sama ada Penyerahan Pengguna melanggar Syarat ini. Tanpa mengehadkan perkara di atas, Kami dan penunjuk hak kami berhak untuk membuang Penyerahan Pengguna yang melanggar Syarat ini atau kami yakin sebaliknya tidak dapat diterima.

KEWAJIBAN ANDA

Anda mesti memastikan untuk mematuhi undang-undang yang berlaku di kawasan anda sebelum menggunakan perkhidmatan mana-mana laman web pihak ketiga yang tertaut di Laman ini, termasuk telah mencapai usia sah untuk berjudi di wilayah anda.

Anda mesti menggunakan Laman dan Kandungan hanya untuk tujuan peribadi anda dan tidak melanggar peruntukan Bahagian Hak Kekayaan Intelektual.

INDEMNIFIKASI

Anda dengan ini memberi ganti rugi kepada kami dan berjanji untuk melindungi kami dari sebarang kerugian, kerosakan, kos, liabiliti dan perbelanjaan (termasuk tanpa had perbelanjaan undang-undang dan jumlah yang kami bayar kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan sebarang pertikaian atau tuntutan atau atas nasihat kami penasihat undang-undang) yang ditanggung atau diderita oleh kami yang timbul dari pelanggaran oleh anda mengenai ketentuan Syarat ini, atau timbul dari tuntutan bahawa anda telah melanggar ketentuan Syarat ini.

PIHAK KETIGA

Kami mungkin membuat perkongsian dengan pihak ketiga yang akan membolehkan anda mendapatkan akses ke laman web pihak ketiga tersebut terus dari Laman web kami. Pautan ini disediakan untuk maklumat anda sahaja. Kami tidak mengawal kandungan sumber atau laman web pihak ketiga, dan tidak menerima tanggungjawab atau tanggungjawab untuk mereka termasuk kerosakan atau kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan anda dari mereka. Penyertaan sebarang pautan tidak bermaksud sokongan oleh laman web kami. Penggunaan laman web yang dipautkan adalah atas risiko anda sendiri. Kami mengesyorkan agar anda menjalankan penyelidikan dan ketelitian yang sewajarnya berkaitan dengan pihak ketiga tersebut, produk dan perkhidmatan mereka.

PENAFIAN

LAMAN DAN BAHANNYA DISEDIAKAN “SEBAGAIMANA ADANYA” DAN TANPA JAMINAN SETIAP JENIS, TIADA EKSPRESI ATAU TERSIRAT. DENGAN SEPENUHNYA SETAKAT DIBENARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG, KAMI MENAFIKAN SEMUA WARANTI, YANG NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TANPA HAD, JAMINAN TERSIRAT HAK MILIK, BUKAN PELANGGARAN, KETEPATAN, KEBOLEHDAGANGAN DAN KESESUAIAN UNTUK TERTENTU TUJUAN, DAN SEBARANG WARANTI YANG MUNGKIN TIMBUL DARI KURSUS PERHUBUNGAN, KURSUS PRESTASI ATAU PENGGUNAAN PERDAGANGAN. KAMI TIDAK MENJAMIN BAHAWA PENGGUNAAN LAMAN ATAU BAHAN ANDA AKAN TIDAK TERGANGGU, BEBAS RALAT ATAU SELAMAT, KESELURUHAN AKAN DIPERBAIKI, ATAU BAHAWA LAMAN (ATAU SEBARANG BAHAGIAN YANG TERMASUK BAHAN), SERVER (S) LAMAN INI DIBERI ATAU PERANGKAT LUNAK ADALAH BEBAS DARI VIRA ATAU KOMPONEN BERBAHAYA LAIN. ANDA MENGAKUI BAHAWA ANDA BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENDAPAT DAN MENGAWAL SEMUA PERKAKASAN KOMPUTER DAN PERALATAN LAIN YANG PERLU MENGAKSES DAN MENGGUNAKAN LAMAN DAN SEMUA CAJ YANG BERKAITAN DENGAN INI. ANDA MENGAMALKAN SEMUA TANGGUNGJAWAB DAN RISIKO UNTUK PENGGUNAAN LAMAN ANDA DAN KEPERCAYAAN ANDA DI SANA. TIADA PENDAPAT, NASIHAT ATAU PERNYATAAN KAMI YANG DIBUAT DI LAMAN, DALAM BAHAN ATAU LAINNYA, HENDAK BUAT JAMINAN. PENGGUNAAN LAMAN ANDA DAN SETIAP BAHAN DAN PERKHIDMATAN YANG DIBERIKAN MELALUI LAMAN INI SELALU DALAM RISIKO SENDIRI. Bahagian ini berlaku sama ada perkhidmatan yang disediakan di bawah Laman web untuk pembayaran atau tidak. Undang-undang yang berlaku mungkin tidak membenarkan pengecualian jaminan tertentu, sehingga sejauh itu pengecualian tertentu yang dinyatakan di sini mungkin tidak berlaku.

BATASAN TANGGUNGJAWAB

KAMI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAU BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, TURUTAN, KHAS, TELADAN, HUKUMAN ATAU LAIN (TERMASUK, TANPA HAD, GANTI KEHILANGAN PERNIAGAAN, KEHILANGAN DATA ATAU KEHILANGAN KEUNTUNGAN), BERDASARKAN KONTRAK, KECUAIAN, KETAT TANGGUNGJAWAB ATAU TEORI LAIN YANG BERKAITAN ATAU BERKAITAN DENGAN SETIAP CARA KE LAMAN DAN / ATAU BAHAN YANG TERDAPAT DI LAMAN, BAHAN, SETIAP LAMAN WEB BERKAITAN, ATAU APA-APA PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG DIBELI MELALUI PIHAK KETIGA. SOLAT ANDA UNTUK PENGHAPUSAN DENGAN LAMAN, BAHAN, ATAU SETIAP LAMAN WEB BERKAITAN AKAN BERHENTI MENGGUNAKAN LAMAN, BAHAN, ATAU LAMAN WEB BERKAITAN, SEBAGAI BERLAKU.

KERANA BEBERAPA NEGERI ATAU JURISDIKSI TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU BATASAN TANGGUNGJAWAB KERANA KERUGIAN SEPERTI ATAU INSIDEN, PEMBATASAN DI ATAS TIDAK BERLAKU KEPADA ANDA.

SYARIKAT TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK KANDUNGAN SETIAP KANDUNGAN PIHAK KETIGA DI LAMAN ATAU HALAMAN WEB KETIGA YANG DITERIMA DARI LAMAN INI, TIDAK ADA SYARIKAT MENJAMIN KETEPATAN SETIAP MAKLUMAT YANG TERUS DALAM LAMAN WEB PARTI PIHAK KETIGA ATAU LAMPU .

Liabiliti keseluruhan dan ganti rugi sehubungan dengan penggunaan Laman web ini, sama ada sebahagian atau keseluruhan, atau bahan-bahannya, dibatasi dalam bentuk wang hingga jumlah yang tidak melebihi sepuluh dolar (USD 10.00).

UNDANG-UNDANG KERAJAAN; BATASAN MASA PADA TUNTUTAN

Timbang Tara. SEBARANG PERBINCANGAN, KONTROVERSI ATAU TUNTUTAN YANG TELAH BERKAITAN ATAU BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN INI, ATAU PENGHENTIAN PEMBAKARAN ATAU INVALIDITI, AKAN DITETAPKAN OLEH ARBITRASI SESUAI DENGAN KETENTUAN ARBITRASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HENTERA KONTON ANTARESON ANTARESON ANTARA. MUNGKIN DIUBAH OLEH PERINGKAT FASAL INI. KEBENARAN PELANTIKAN HENDAKLAH MENJADI PUSAT ARBITRASI ANTARABANGSA HONG KONG. TEMPAT ARBITRASI AKAN DI HONG KONG DI PUSAT ARBITRASI ANTARABANGSA HONG KONG (HKIAC). PERBINCANGAN AKAN DIBERI SEBELUM PANEL TIGA (3) ARBITRATOR. ANDA DAN KAMI DIBERI PERCUBAAN DENGAN JURY. PENEMUAN DAN HAK UNTUK MEMOHON ARBITRASI SECARA UMUM LEBIH TERHAD DARIPADA DALAM UNDANG-UNDANG, DAN HAK-HAK LAIN YANG ANDA DAN KAMI PERLUKAN DALAM MAHKAMAH TIDAK DAPAT DITETAPKAN DI ARBITRASI. TIDAK PERNAH ANDA TIDAK KAMI AKAN MENYERTAI TINDAKAN KELAS ATAU ARBITRASI SELURUH KELAS UNTUK SETIAP TUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH PERJANJIAN INI UNTUK MENGADAKAN. ANDA MEMBERIKAN HAK ANDA UNTUK MENYERTAI SEBAGAI AHLI KELAS PERWAKILAN ATAU AHLI KELAS PADA SETIAP TUNTUTAN KELAS ANDA MUNGKIN MENGIKUT KAMI TERMASUK SETIAP HAK UNTUK MENGADAKAN ARBITRASI ATAU APA-APA KONSOLIDASI ARBITRASI INDIVIDU. SEBARANG PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU TIDAK ADA, ARBITRATOR TIDAK MEMILIKI KEBENARAN MENGHADAPI KEROSAKAN, GANTIAN ATAU ANUGERAH YANG BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN INI.

Pilihan Undang-Undang. Perjanjian ini, dan semua tuntutan atau penyebab tindakan (sama ada dalam kontrak, undang-undang atau undang-undang) yang mungkin berdasarkan, timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, atau perundingan, pelaksanaan atau pelaksanaan Perjanjian ini (termasuk tuntutan atau sebab apa pun tindakan berdasarkan, timbul dari atau terkait dengan pernyataan atau jaminan yang dibuat dalam atau berkaitan dengan Perjanjian ini atau sebagai dorongan untuk memasuki Perjanjian ini), akan diatur oleh, dan diberlakukan sesuai dengan, undang-undang dalaman Kepulauan Cayman, termasuk had undang-undangnya. Anda mengakui, memahami, dan menerima bahawa Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Kontrak untuk Penjualan Barangan Antarabangsa tidak berlaku pada Syarat ini.

PELBAGAI

Syarat-syarat ini mengandungi keseluruhan perjanjian antara anda dan Kami mengenai penggunaan Perkhidmatan. Sekiranya ada ketentuan dari Syarat-syarat ini dianggap tidak sah, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apa pun, peruntukan itu akan dibatasi atau dihapuskan pada tahap minimum yang diperlukan, sehingga Syarat-syarat ini akan tetap berkuatkuasa dan berkuat kuasa serta dapat dilaksanakan. Kegagalan kami untuk menguatkuasakan mana-mana bahagian dari Syarat ini tidak akan menjadi pengabaian hak kami untuk kemudian menguatkuasakannya atau bahagian lain dari Syarat ini. Agar pengabaian pematuhan terhadap Syarat ini mengikat, kami mesti memberi anda notis bertulis mengenai pengabaian tersebut. Anda dan Kami adalah kontraktor bebas, dan tidak ada hubungan agensi, perkongsian, atau usaha sama yang dimaksudkan atau dibuat oleh Syarat ini. Tajuk bahagian dan perenggan dalam Syarat ini hanya untuk kemudahan dan tidak akan mempengaruhi penafsiran Terma ini. Anda bersetuju bahawa, kecuali jika dinyatakan dengan jelas dalam Syarat ini, tidak akan ada penerima pihak ketiga. Kami boleh menetapkan, memindahkan, atau mewakilkan salah satu hak dan kewajiban kami di bawah ini tanpa persetujuan.

Cara Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan, komen dan permintaan mengenai Syarat ini, sila hubungi kami di  [email protected]

Kembali ke atas